ÚOCHB

Skupina Sebastiana Zolla

Strukturní parazitologie
Vědecká skupina
Juniorská
BIO cluster

O naší skupině

Moje skupina zaměřuje svůj výzkum na pochopení strukturního základu interakce mezi povrchovými proteiny eukaryotických parazitů a faktorů lidských hostitelů. Naším cílem je využít tyto strukturní vhledy k vytvoření nových terapeutických strategií proti dosud přehlíženým parazitickým chorobám.
Využíváme komplexního přístupu strukturní biologie včetně rentgenové krystalografie, rentgenového rozptylu s malým úhlem, jakož i jednočásticové Cryo-EM spolu se širokou škálou biofyzikálních technik pro charakterizaci interakcí protein-protein/ ligand. Povrchové proteiny eukaryotických parazitů často zaujímají neobvyklé struktury, které studujeme za pomoci špičkových technologií. S využitím rekombinantních protilátek a nanoprotilátek vytváříme adaptorové proteiny pro krystalizaci či pro aplikace v jednočásticové Cryo-EM. Moje skupina navíc přizpůsobuje tyto technologie pro vývoj léčiv na bázi nanoprotilátek, čímž by mohla být překonána omezení současných antiparazitických léčiv. Přiložený obrázek ilustruje některá z našich výzkumných témat.
image